Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Škůdci, choroby a poruchy růstu rostlin

Obecně - správně umístěné a ošetřované - vitální rostliny lépe samy odolávají škůdcům a houbovým i jiným nákazám. Když už k problémům dojde, bez praktických zkušeností je rozpoznání příčin poruch růstu a chorob nebo určení škůdce velmi obtížné, už proto, že jejichž projevy bývají často velmi podobné, pro laika i zdánlivě totožné. Nějakého rádce na toto téma - nejlépe s fotografiemi, by proto měl mít každý vážnější zájemce o okrasné dřeviny ve své knihovně - fotografie jsou pro určování nedocenitelné.
Rozpoznání příčin problému je základním (a nejtěžším) předpokladm nápravy. Někdy sice můžeme zjistit, že rostlina je neléčitelná (virózy, bakteriózy), většinou ale již poměrně snadno zakoupíme příslušný přípravek nebo nalezneme (literatura, internet) návod postupu k nápravě.
Vždy začínáme pečlivou kontrolou a podrobnou prohlídkou (lupa) strádající rostliny a všech jejích orgánů. Někteří škůdci jsou aktivní jen v noční době, mohou být tedy nutné i prohlídky s baterkou za tmy.

Škůdci

Některé málo pohyblivé (housenky, mšice, puklice, molice, larvy atd.) objevíme snadno. Pokud škůdce není nalezen (někteří jsou velmi pohybliví nebo žijí skrytě), zaměříme se více na stopy jejich působení na listech, stoncích i kořenech. Tyto stopy a druhotné projevy (barvy skvrn, tvary požerků, chodbičky, zámotky, hálky, novotvary, vatové chomáčky apod.) bývají pro své původce typické. Orientační přehled škůdců viz tabulka "Škůdci".
Nejsou-li žádní škůdci ani stopy jejich působení nalezeny, přichází v úvahu choroby.

Choroby

Také choroby mají své typické projevy. Popis tří základních okruhů původců chorob a výběr příznaků těch nejznámějších naleznete v tabulce "Choroby". (Tabulka je doplňována při získání dalších údajů).
Neobjevíme-li příznaky chorob, zaměříme se na možné fyziologické poruchy.

Fyziologické poruchy

Na možné fyziologické příčiny lze usuzovat podle změn ve vybarvení a neobvyklých tvarů listů, květů, letorostů i kořenů. Jejich častou příčinou je výživa (nevhodná hnojiva a jejich dávky, čerstvý - pálivý hnůj).
Na nedostatek nebo přebytek živin (pomineme-li chemické rozbory) sice můžeme usuzovat podle projevů rostlin, problémem ale je podobnost příznaků a změny v komplikovaných vztazích chemických vazeb. Přebytkem či nedostatkem některého prvku nebo posunem půdní reakce (pH) může být totiž vyvolán relativní nedostatek jiných prvků, kterých je v půdě sice dostatek, ale změnou vazeb se stanou nerozpustnými. Dodáním (podle příznaků) chybějících prvků nemusí dojít k nápravě, protože se v daných podmínkách zase stanou nerozpustnými - je tedy nutno odhalit a napravit nejprve prvotní příčinu.
Vodítkem při poruchách výživy může být orientační tabulka "Příznaky nedostatku a přebytku prvků", sestavená podle "Výživa rostlin, substráty, voda v okrasném zahradnictví" - Soukup, Matouš a kol. Praha 1979.

Další fyziologické poruchy může zapříčinit způsob zálivky, nevhodnost stanoviště (hladina spodní vody, půdní reakce, průměrné teploty, málo/mnoho světla, nevhodný typ zeminy, koncentrace chemických zplodin v ovzduší, atd.).
Někdy mohou být na vině ještě další, méně obvyklé příčiny, například působení okolních rostlin, nezřídka opakované působení psí moči, občas i přesah chemických zásahů souseda, splachy chemikálií z polí, působení blízké továrny, nebo havárie vozidla s chemickým nákladem či ropnými produkty v sousedství, jsou známy odstrašující případy zamoření spodních vod, kdy hnojiva či jiné chemikálie se lijí přímo do studny (!), z které se pak čerpá "hnojivová zálivka" do závlahového systému.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je problematika složitá a tak občas nezbývá než problém konzultovat s odborníkem, přičemž je ale velmi důležité podat co nejpřesnější popis problému a jeho příznaků. Je velmi problematické radit na základě sdělení, že "na listech jsou ňáký tmavý fleky". Takový přístup je trestuhodným (a krajně neslušným) mrháním časem tázaného.

Nezasílejte prosím dotazy na škůdce, choroby a poruchy růstu rostlin k nám, v redakci není "praktický rostlinolékař". Odbornou radu se můžete pokusit nalézt na naší diskuzní stránce, na diskuzní stránce Living, nebo zkuste rádce ewa. Na internetu jich funguje i mnoho dalších.

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 8.03.2006 Návštěv: