Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Nákup a výsadba dřevin

Nákup

Hlavními hledisky při nákupu nebudou jen cena a kvalita, ale také správné pojmenování rostlin.

Ceny jsou u různých prodejců velmi rozdílné, jsou úměrné prodejní velikosti rostlin a prostokořenému nebo kontejnerovanému způsobu expedice. Nákupem většího množství najednou se snižuje cena za dopravu a mnoho prodejců poskytuje i množstevní slevy. Nižší ceny často nalezneme v malých rodinných zahradnictvích, kde ale nemívají tak rozsáhlý sortiment. Také v různých marketech bývá sortiment zúžen jen na nejprodejnější druhy a kultivary, které někdy trpí nevhodným skladováním a neodbornou péčí.
Vždy je lépe obeznámit se předem s cenami a nabídkou více prodejců. K tomu může dobře posloužit seznam prodejců na těchto stránkách.

Na nákup se musíme dobře teoreticky připravit . K úspěšné realizaci svého záměru potřebujeme jen dřeviny s právě takovými vlastnostmi, které jsme si naplánovali, a jedinou zárukou, že kupujeme to pravé zboží, je správný název.
Pro názvy mnoha kultivarů existuje několik synonym. Rozdílné názvy některých dřevin (Thúja orientalis je totéž co Biota orientalis) mohou být v překladech knih z různých zemí, do nichž se promítá nejednotnost v názorech předních dendrologů. V tomto případě nelze ani jednoznačně určit, který název je ten správný. Někdy autor nezaregistruje (nebo neuznává) změny v názvosloví a použije starší název. Nezapomeňme se při studiu literatury podívat, z jak staré publikace informace čerpáme.
Pěstitelé často používají starší názvy a občas jméno prostě vymyslí nebo i spletou. K dalším záměnám dochází u prodejců při expedici nebo balení rostlin. Časté záměny jsou všeobecně známy u některých prodejních gigantických podniků, jejichž zásilky někdy bývají i doručovány přeschlé a velmi odlišné od obrázků z jejich barevných katalogů. Lecos o vzniku takových katalogových obrázků lze pochopit například na této stránce.
Lehko tak zakoupíme rostlinu, která vyhlíží jako ta požadovaná, z níž nám doma vyroste kultivar s úplně jinými vlastnostmi. V lepším případě může jít jen o barvu květů, horší je, když se jedná o nároky na stanoviště a odolnost třeba k poklesům teplot. To se může projevit až po velmi dlouhé době po nákupu, takže není možno reklamovat, a pokud vymrzne jedna z dřevin v deset let rostoucí skupině, je její adekvátní náhrada téměř nemožná. Co si počneme s dřevinkou, která ročně přirůstá o 70 cm, ačkoliv měla být v dospělosti 3 metry vysoká? S omyly při nákupech ale musíme prostě vždy počítat.

Protože na nabídku mají i v okrasném zahradnictví vliv módní vlny, nemůžeme někdy sehnat druh nebo kultivar, který jme si naplánovali. Proto si připravme raději pro nákup alternativy s vlastnostmi podobnými - nabídka je bohatá. Vůbec neuškodí vzít si k nákupu nějakou dobrou příručku, pro náhlou nutnost vyhledání náhradního řešení.
O zdraví, kvalitě rostlin a solidnosti v jednání (hlavně u zásilkových služeb) se raději přesvědčíme menším zkušebním nákupem. Nakoupit (objednat) můžeme třeba i několik trvalek či cibulovin, na kterých brzy můžeme ověřit poctivost v odrůdovém označení (barva květu). Zásilkových služeb pro velké nákupy je lépe využívat tam, kde jsou ochotni objednávku projednat telefonicky. V průběhu hovoru si většinou stihneme utvořit o firmě základní úsudek. Vypovídající hodnotu mají i internetové stránky prodejců a především zkušenosti, které s nimi mohou mít naši známí.
Při osobním nákupu si dobře všímejme stavu rostlin v kontejnerech. Přerostlé a vytáhlé rostliny, poškozené a silně zaplevelené kontejnery nebo jejich nepřiměřená velikost v poměru k rostlině, dlouhý a ztlustlý kořen prorůstající odtokovým otvorem, přeschlé baly nebo dokonce povadlé rostliny, povalené kontejnery v záhonech, to vše by nás mělo od nákupu odradit (nebo alespoň být kompenzováno slevou).
Dobře si všímejme způsobu značení (jmenovky) a u prodavače si vždy ještě dotazem ověříme vlastnosti, které u vybrané dřeviny předpokládáme z teoretické přípravy, a které by měl u rostlin, jež prodává, dobře znát. Při neurčitých odpovědích nebo odvádění hovoru od tématu se raději obrátíme jinam.


Místo nákupu se můžeme pokusit rozmnožit a dopěstovat si některé dřeviny sami. Přinese to nejen významné úspory, ale i radost a uspokojení z úspěchu. Také o množení se můžete z našich stránek něco dozvědět.

Nahoru

Výsadba

Pokud jednorázově nakoupíme dřeviny a provádíme realizaci úpravy, bude to nejspíše na vyčištěném pozemku (kamení, náletové dřeviny), do půdy s dobrou strukturou, uhrabané po hlubší orbě nebo rytí. Pro větší dřeviny i v takto plošně připravené půdě připravíme jámy. Jsou-li rostliny kontejnerované, může to být prakticky kdykoliv během roku, pokud nemrzne. Pro prostokořené dřeviny je dobou výsadeb podzim (od října do zámrazu) nebo jaro (od března do dubna až května). U choulostivějších dřevin a v horších klimatických podmínkách je vhodnější jaro.
Nemůžeme-li sázet ihned, je třeba prostokořené sazenice založit do vlhké zeminy někde ve stínu, a také kontejnerované rostliny zapuštěné i s kontejnerem do země nebudou ohroženy přehřátím a vysycháním kořenů. Založení prostokořených dřevin přez zimu je možné, ale je lépe se mu vyhýbat.
Jestliže máme úpravu rozplánovanou na delší období (i několik let), bude to spíše výsadba do travnaté plochy. Pro plošné výsadby (skupiny) málo vzrůstných a zakrslých dřevin "ukrojíme" potřebnou část trávníku a zeminu na ploše nebo rigolu (živé ploty) plošně hlouběji zpracujeme. Větší (vzrůstnější) a solitérní dřeviny sázíme do připravených jam.
Před výsadbou je dobré jámy nebo rigoly dobře prolít, vylepšit zeminu přídavkem humusu a podle potřeby i upravit její reakci (Ph). Štěpované keře vysazujeme poněkud hlouběji, než rostly ve školce. Případné zaschlé konečky kořenů seřízneme, u listnatých dřevin zakrátíme kořeny i korunku až na 1/3 původní délky, přičemž mezi kořeny a korunkou dodržíme vyrovnaný poměr. (Pozor - některé dřeviny řez zásadně nesnáší.) Je-li potřeba, přidáme pro první čas opěrný kolík nebo sloupek. Pod korunkou vytvoříme mísu pro zadržování vody a alespoň zpočátku ji udržujeme bez plevelů a trávníku. Výhodné je použít nastýlku, která prospívá rostlinám a uspoří zejména v prvních letech (než se porost zapojí) spousty práce s okopáváním, pletím, zálivkou, a také teplotu půdy v létě zvyšuje a v zimě sníží promrzání. Používá se černá fólie, suchá rašelina, listí, různé rostlinné řezanky (posečená tráva z trávníků) a zejména drcená kůra (obr.).

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 8.03.2006 Návštěv: