Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Prostředky k plánování úprav

Záměr - účel úpravy
Prostředky k dosažení záměru
Postupy k dosažení záměru

Záměr - účel úpravy

Vhodným výběrem dřevin a jejich uspořádáním lze dosáhnout různých specifických účinků. Naší prioritou může být snaha ovlivnit mikroklima, vytvořit stín, snížit prašnost nebo hlučnost, zvýšit vlhkost, vybudovat účinnou zábranu větrům, závějím či auty rozstřikovanému blátu, zajistit soukromí (foto), bránit průchodu, zakrýt nevzhledná místa, ilustrační obr. Borovice neviditelná výplň nebo dosažení různých kombinací těchto účinků.
K tomu naše zahrada může poskytnout pastvu včelám, potravu ptactvu (i nám), vhodnými dřevinami můžeme napomoci rekultivaci půdy, vysoušet mokřiny i základy budov a zejména barevně, tvarově i vůněmi obohatit prostředí.
Pomocí různých vlastností a schopností dřevin můžeme vytvořit specializovaná zákoutí i víceúčelové celky:
rozšířit obytnou plochu svého bytu do zahrady, vytvořit příjemné odpočívadlo, koutek s grilem, ohništěm nebo udírnou, prostor pro zahradní večírky, sluneční lázeň, koupaliště, sportovní koutek nebo "pracoviště" pro kompenzaci sedavého zaměstnání. Naším cílem může být shromáždění hodnotné sbírky dřevin, tvorba pompézního prostředku k oslňování opačného pohlaví, nebo prostě "jen" pohledově krásné scenérie.
Skladba dřevin může výrazně ovlivňovat i celkovou "náladu" úpravy. Lze vytvořit úpravu vážnou až melancholickou, neutrální, veselou nebo romantickou, ale i exotickou, divokou či provokující.
V poslední době se objevují i celé úpravy nebo jejich části, pro které jsou všechny kvetoucí rostliny vybírány jen v jedné barvě. Celek pak vyvolává zvláštní náladu svou jednobarevnou jednolitostí.
Promyslíme-li si předem dostatečně jasně své cíle a priority, pomůže to nasměrovat naše úsilí bez zbytečných oklik, uspořit mnoho času i prostředků a dosáhnout maxima možného. I v případě, že budeme vytváření návrhu (projektu) zadávat jiné osobě, musíme mít ve svých požadavcích i prioritách jasno.

Nahoru

Prostředky k dosažení záměru

Máme k dispozici vážnost, stálost, kompaktnost jehličnanů a stálezelených, nebo proměnlivost listnáčů s prvky nejrůznějších velikostí, habitů i textur.
Využijeme barev, velikostí, tvarů i vůní listů, květů, kůry (trnů) i plodů, doby květu, rašení a opadu listů. V nabídce sortimentu je dostatek výrazných dřevin hodících se k solitérnímu umístění, k upoutání pohledu, narušení stereotypu a tím k celkovému oživení.
Využijeme i poživatelnost plodů či jiných částí rostlin, ilustrační obr. Ulice neviditelná výplň jejich léčivé vlastnosti nebo třeba schopnost přitahovat anebo odpuzovat hmyz, jakož i rozdíly v rychlosti růstu.
Základ mohou tvořit klasické dřeviny (forzýtie, pustoryl, borovice, smrky, jalovce...), ale nemají chybět ani nějaké zpestřující zvláštnosti a rarity (naruší stereotyp a každý se rád nějakou zvláštností pochlubí).
K "doladění" úpravy je k dispozici mnoho významných nedřevnatých rostlin (zajímavé trávy a odolnější bambusy, cibuloviny, trvalky, skalničky i letničky, vodní rostliny a rákosíčka), přenosná (mobilní) zeleň ve vkusných nádobách (palmy, oleandry, bonsaje či miniskalky - foto) a různé přírodní materiály (oblázky, skupiny velkých kamenů, struktura a barvy dřeva, bambus a samorosty atd.).
Na konečný výsledek mají veliký vliv i použité doplňky jako je zahradní nábytek, osvětlení, nádoby, plastiky a drobné stavby, včetně oplocení.
Při výběru konkrétní dřeviny, která má plnit svůj jedinečný úkol v celkové kompozici, se většinou nabízí více druhů a ještě více kultivarů, které splňují vnější (viditelná) kriteria jakými jsou velikost, tvar, textura, barva olistění, doba a barva květu atd. a některé z nich se jeví z tohoto pohledu zdánlivě jako totožné.
Lišit se ale mohou vlastnostmi skrytými, jako je schopnost snášet řez a tvarování, mají rozdílné nároky nebo toleranci na půdu, teploty, světlo, srážky, výživu a nestejnou odolnost vůči chorobám, škůdcům a průmyslovým zplodinám. Některé vlastnosti se projeví až v extrémních situacích - za velkých mrazů, vlhkých let, extrémních přísušků a pod. Ze dvou druhů zdánlivě velmi podobných vlastností může jen jeden být mezihostitelem nějakého škůdce nebo choroby, která bude soustavně napadat rostliny úplně jiného druhu (rzivost černého rybízu napadající vejmutovky... ). Z toho vyplývá, že výběr se vyplatí provádět vemi důsledně.

Nahoru

Postupy k dosažení záměru

Kontrast
Kontrast je velmi důležitým a často využívaným prostředkem. Dobře kontrastují zářivé květy a plody s tmavými kulisami kompaktních jehličnanů, v zimním období vytvářejí zajímavé kontrasty bílé kmeny bříz, rudá a svítivě žlutá kůra větví svíd. Ke kontrastním efektům lze dobře využít tvary a barvy balvanů, podzimní vybarvení listnatých dřevin, i letní vybarvení rudých a žlutých japonských javorů, dobře kontrastují dřeviny bizarních tvarů s jednolitou fasádou budov... Dobrý pozorovatel má při využití kontrastů mnoho možností.
Gradace
Dosahujeme ji několikanásobným opakováním jakéhokoliv účinku (efektu), vždy s větší intenzitou. Gradace ruší nudu a do úpravy vnáší napětí a dynamiku.
Moment překvapení
Záměrným rozmístěním neprůhledných skupin dřevin a promyšleným vedením cest lze pozorovatele překvapovat třeba nasměrovaným průhledem do krajiny, zajímavou solitérou, prudkou změnou stylu, grandiózním květem, fantazii se nekladou meze.
Optické klamy
Optického prodloužení linií ve větších sadovnických úpravách dosáhneme použitím dřevin s většími a tmavšími listy v popředí a drobnolistými dřevinami světlejších odstínů v pozadí (obr.). Průhledem nasměrovaným do sousední krajiny a ukrytím plotu do zeleně nebo za terénní vlnu lze dosáhnout dokonalého dojmu nepřerušeného pokračování zahrady (optického přisvojení zahrady sousední).
Pokud siluety skupiny dřevin mají působit vyváženě (pomyslné těžiště skupiny), lze mimo velikostí rostlin využít k optickému vyvážení hmoty i barev (obr.). Menší, temně zelený a kompaktní keřík tisu na jedné straně opticky vyváží mnohem větší, světlejší a řídký modřín na straně druhé.
Dočasná opatření
Pro rychlejší dosažení záměru je možno využít dočasných - výplňových dřevin. Jsou to levné a rychle rostoucí druhy, které brzy vyplní siluety v období pomalého růstu cílových dřevin a po splnění úkolu jsou odstraněny (obr.). K vyplnění prostoru v počáteční fázi je možno též použít větší počet stejných rostlin, z nichž pak některé postupně redukujeme, tak jak se rozrůstají.

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 8.03.2006 Návštěv: