Zpět na výchozí stránku použití (okrasných dřevin)
Zpět na stránku choroby (okrasných dřevin)
Výběr nejčastějších chorob okrasných dřevin
(Dle: Böhmer/Wohanka. Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny. Praha: Brázda 2003. ISBN 80-209-0317-8
Vreštiak, Pavol. Osvlad, Zdeněk. Všechno o jehličnanech. Praha: Slovart, 2001. ISBN 80-7209-317-7)
Virózy a fytoplazmózy
Patří k nejnebezpečnějším chorobám a jsou neléčitelné. Projevují se nejčastěji degenerativními změnami rostlinných orgánů.
Přenášeny jsou savými škůdci a infikovaným materiálem i nástroji, nejčastěji při množení (rouby, očka, podnože, řízky, cibule, hlízy a pod.).
Prevence:
Boj proti přenašečům - savým škůdcům, čistota při množení, výběr odolných odrůd, neprodlená likvidace celých virózních rostlin.
Bakteriózy
Nebezpečné a neléčitelné choroby, projevující se barevnými skvrnami, kresbami, povlaky, nádory, hnilobami a odumíráním různých
částí rostlin, včetně kořenů. Přenášeny jsou dotykem (hmyzem a množením rostlin).
Prevence:
Zajišťování podmínek pro možnost rychlého osychání rostlin, odstraňování částí nebo celých napadených rostlin,
pozornost a čistota hlavně při vegetativním množení rostlin (dezinfekce nástrojů roztokem 70 mll 96% lihu a 26 mll vody).
Šíření také omezují postřiky měďnatými přípravky.
Houbové patogeny
Choroby způsobující veliké škody na rostlinách a jejich plodech zejména v hustých porostech, ve výsevech a množárnách,
ve vlhkém prostředí a skladovacích prostorách. Šíří se sporami, které roznáší vítr. Jako první podléhají rostliny oslabené
špatnou výživou nebo škůdc,i a dřeviny rostoucí na nevhodném stanovišti.
Prevence a léčba:
Zlepšení světelných a vlhkostních podmínek (prosvětlení korun), výživy a ochrana proti škůdcům.
Vnímavé rostliny ošetřovat fungicidy (Ronilan, Saprol New) a měďnatými přípravky – aktuálně dle obchodní nabídky
(Champion 50 WP, Kuprikol 50, Polygram WG, Dithane DG, Dithane M45, Novozir NM 80).
LISTNATÉ
Rostliny Příznaky Choroba Druh Poznámka
Většina rostlin Pletiva vodnatí a zahnívají, později šedivý porost houby. Šedá hniloba (Botritis cinerea) Houbový patogen
Růžokvěté Květy, později i listy hnědnou, černají a zůstávají viset na krnějících letorostech. Za vysoké vlhkosti kapky bakteriálního slizu. Spála růžokvětých (Erwinia amylovora) Bakterióza (Podléhá ohlašovací povinnosti! Podezřelé rostliny bezplatně testují diagnostické laboratoře SRS)
Rostliny Příznaky Choroba Druh Poznámka
Angrešt Bělavý moučnatý povlak na vrcholcích výhonů, později rozšířený i na plody. Porost houby se zbarvuje hnědě. Hnědé padlí angreštu (Sphaerotheca mors uvae) Houbový patogen
Barvínek Mírně vkleslé světlé skvrnky na listech, na jejich rubu četné hnědé polštářky spor. Zvlněné listy se později svinují. Rzivost (Puccinia vincae) Houbový patogen
Barvínek Vodnaté černé hnilobné skvrny na výhonech, řapících a čepelích listů. Zpočátku odumírání jednotlivých výhonů, později ohniskový výskyt v porostech. Myrotheciová hniloba (Myrothecium roridum) Houbový patogen
Barvínek Změna barvy a vadnutí jednotlivých výhonků, později ohniskový výskyt v porostu a odumírání rostlin. Od počátku infekce jsou na zahnívajících bázích stonků viditelné drobné černé plodnice houby. Fomová hniloba barvínku (Phoma exigua) Houbový patogen
Broskvoň Na listech bíložluté, později intenzivně karmínové puchýře, napadené listy zasychají a opadávaj. Při silném napadení snížená sklizeň. Kadeřavost broskvoně (Taphrina defromans) Houbový patogen
Broskvoň Plody s tmavými strupovitými skvrnami s rozpraskaným povrchem. Strupovitost broskvoně (Venturia cerasi) Houbový patogen
Brslen Moučnatý, bělavý povlak na líci i rubu listů a řapících, pletiva hnědnou. Napadány jsou i květy a plody. Padlí (Erisiphe polygoni) Houbový patogen
Břečťan Velmi rychle se zvětšující hnědočerné skvrny s olejovitě průsvitným okrajem, na výhonech praskliny a květákovité nádorky. Bakteriální listová skvrnitost (Xanthomonas hortorum pv. hederae) Bakterióza
Břečťan Zahnívání částí stonku, později napadány řapíky až listy, odumírání. Fytoftorová hniloba (Phytophthora palmivora) Houbový patogen
Břečťan tmavé okrouhlé skvrny na listech s hnědým středem a nerovnoměrným lemem. Poškozená pletiva praskají. Skvrnitosti listů (Colleototrichum, Criptocline, Phoma, Phyllosticta) Houbový patogen
Cesmína Žluté až okrové prstence na listech. Virová kroužkovitost listů Viróza
Čilimník Hnědnutí, krnění a odumírání listů, řapíků a výhonků. Skvrnitost listů (Pleiochaeta setosa) Houbový patogen
Hrušeň Oranžově červené okrouhlé skvrny na listech, na rubu nápadné štětcovité výrůstky (přes nápadné symptomy škody nejsou velké). Rzivost hrušně (Gimnosporangium sabinae) Houbový patogen (Mezihostitel Juniperus)
Hrušeň Nádory na kořenech a kořenovém krčku omezují přísun živin a snižují pevnost dřeva. Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens) Bakterióza
Jabloň Nádory na kořenech a kořenovém krčku omezují přísun živin a snižují pevnost dřeva. Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens) Bakterióza
Jabloň Zahnívající skvrny na zrajících plodech s koncentricky uspořádanými polštářky spor. Mumifikované plody. Moniliová hniloba jabloně (Monilia fructigena) Houbový patogen (Nejčastěji po krupobití nebo mechanickém poškození)
Jabloň Hniloba se šíří nejčastěji od roubu – zachvacuje obvod celého kmene. Rostlina zpomaluje růst, předčasně opadává, klesá výnos. Fytoftorová hniloba jabloně (Phytophthora cactorum) Houbový patogen (Nejčastějí u 8 – 15 letých stromů)
Jabloň Žluté, bělavé nebo slabě oranžové skvrny, prstence, čárky či mozaiky na listech. Virová mozaika jabloně Viróza
Jabloň Olivově zelené, později hnědočerné skvrny na listech. Na plodech drobnější tečkovité černé skvrnky nebo i větší skvrny sametově zelenohnědé. Při časné infekci pokožka plodů v místě skvrn korkovitě rozpraskaná. Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis) Houbový patogen
Jabloň Zesílené rašení a prorůstání úžlabních pupenů, abnormálně zvětšené palisty, zmenšené plody, předčasné rašení. Proliferace jabloně Fytoplazmóza
Jabloň Vrcholky letorostů, listy, květy i mladé plody jsou potaženy moučnatým povlakem, listy se vzpřimují a svinují, hnědnou a opadávají. Padlí jabloně (Podospharea leucotricha) Houbový patogen
Javor Moučnatý, bělavý povlak na líci listů, květních stopkách, poupatech i květech, napadená pletiva hnědnou. Padlí (Sphaerotheca pannosa ) Houbový patogen
Javor Růžově červené až rumělkové plodničky houby, velikosti hlavičky špendlíku na letorostech i kmeni, odumírání pletiv. Nektriové usychání (Nectria cinnabarina) Houbový patogen
Javor Světlehnědé okrouhlé skvrny. Diplodiová skvrnitost listů (Diplodia acerina) Bakterióza
Javor Jednostranné vadnutí listů na výhonech, na průřezu letorostů jsou svazky cévní viditelně hnědé (kořeny zdravé). Verticiliové vadnutí (Verticilillium albo atrum) Houbový patogen
Javor Černé skvrny na listech. Černá skvrnitost listů (Rhytisma acerina) Bakterióza
Javor 2 –5 cm, světle hnědé skvrny s tmavším okrajem, tmavnutí listových žilek, výskyt plodnic. Hnědnutí listů (Pleuroceras pseudoplatanus) Houbový patogen
Jilm Usychání částí, později celých rostlin Grafióza (Ophiostoma ulmi, dříve zvaná Graphium ulmi) Houbový patogen
(Šíření napomáhají kůrovci: bělokaz pruhovaný a jilmový)
Mahonie Na rubu listů se z jara objevují žluté polštářky spor. V létě na líci listů červené, postupně se slévající skvrny, na rubu světle hnědé. Na podzim polštářky světle hnědých spor. Rrzivost (Cumminisiella mirabillissima.) Houbový patogen
Mahonie tmavé okrouhlé skvrny na listech s hnědým středem a nerovnoměrným lemem. Poškozená pletiva praskají. Skvrnitosti listů (Colleototrichum, Criptocline, Phoma, Phyllosticta) Houbový patogen
Mahonie Moučnatý, bělavý povlak na líci i rubu listů a řapících, pletiva hnědnou. Napadány jsou i květy a plody. Padlí (Erisiphe polygoni) Houbový patogen
Maliník Modrofialové rozšiřující se skvrny na jednoletých výhonech. Koncem léta praská kůra a výhon odumírá. Didimelové odumírání maliníku (Didimela applanata, Leptosphaeria coniothyrium) Houbový patogen (Platí i pro ostružiník)
Maliník Potlačení růstu, snížení výnosů, tmavě zelená mozaika listů, zesvětlení listových žilek a deformace listů. Různé virózy Viróza (Platí i pro ostružiník)
Ořešák Po mokrém jaru – hranaté, nejprve vodnaté, později hnědnoucí skvrny. Žilky listů černé. Černé skvrny mohou být i na plodech. Při silném napadení odumírají výhony. Bakteriální spála ořešáku (Xanthomonas juglandis) Bakterióza
Ořešák Tmavě hnědé, nepravidelně ohraničené skvrny na listech, na rubu koncentricky řazené malé černé tečky (ložiska spor). Zelené plody s černými tečkami, které se postupně slévají. Listy i plody předčasné opadávají. Hnědnutí listů ořešáku (Marssonina juglandis) Houbový patogen
Ostružiník Tmavě červené skvrny na líci listů, na rubu nejprve oranžově červené, později hnědé a černé polštářky spor. Rzivost (Phragmidium violaceum) Houbový patogen (Platí i pro maliník)
Pěnišník (azalka) Jednotlivé výhony, později celé rostliny vadnou, žloutnou, hnědnou a odumírají. Vadnutí postupuje od báze stonků, často jen na jedné straně rostlin. První hnědne krček. Časté v množárnách. Hniloba báze stonku (Cylindrocladium scoparium) Houbový patogen
Pěnišník (azalka) Hákovité zduření částí listů, pokryté bílým povlakem. Ouškovitost azalek (Exobasidium vaccinii var. japonicum) Houbový patogen
Pěnišník (azalka) Malé zahnívající skvrnky, které se zvětší již za několik hodin a celý květ podlehne do dvou dnů. Brzy se objeví několik mm velká, černá sklerocia houby. Hniloba květů (Ovulina azaleae) Houbový patogen (Podobá se šedé hnilobě, je však mnohem rychlejší)
Pěnišník (azalka) Na výhonech, někdy na celých rostlinách, silně zmnožené postranní pupeny. Čarovějníky (fytoplazma) Viróza
Pěnišník (azalka) Tmavé, šedočerné, ostře ohraničené skvrny s fialovým okrajem. Skvrny zasychají a blednou. Spory jsou zřetelně viditelné jako černé tečky. Skvrnitosti listů (Septoria, azaleae, Gloeosporium sp., Cercospora sp., Cercoseptoria sp.) Houbový patogen
Pěnišník (azalka) Hnědnutí od pupenů až na celé výhony. Fytoftorové odumírání výhonů (Phytophthora citricola) Houbový patogen
Pěnišník (azalka) Rostliny vadnou, z báze stonků se šíří hniloba na spodní listy. Fytoftorová hniloba (Phytophthora cactorum) Houbový patogen
Pěnišník (azalka) Jednotlivé výhony, později celé rostliny vadnou, jsou matně šedé, zasychají, žloutnou a hnědnou. Kořeny zahnívají od špiček. Fytoftorová hniloba kořenů (Phytophthora cinnamomi) Houbový patogen
Pěnišník (azalka) Zasychání a hnědnutí květních pupenů. Na zaschlých poupatech drobná ložiska stopkatých spor. Odumírání pupenů (Pycnostysanus azaleae) Houbový patogen
Plamének Hnědnutí, vadnutí a odumírání jednotlivých částí rostlin. Skvrnitost listů (Ascochyta clematidina) Houbový patogen
Plamének Vadnutí. Vadnutí a odumírání Viróza
Plamének Moučnatý, bělavý povlak na líci listů, květních stopkách, poupatech i květech, napadená pletiva hnědnou. Padlí (Sphaerotheca pannosa ) Houbový patogen
Plamének Vadnutí. Vadnutí (Coniothyrilum, Fusarium, Verticilium) Houbový patogen
Plamének Nepravidelné žluté prstence, skvrny, čárky. Virová kroužkovitost Viróza
Růže Šedohnědé zbarvení poupat a květů, později hniloba, na podzim napadeny i výhony. Šedá hniloba (Botritis cinerea) Houbový patogen
Růže Chlorotické čárky, prstence a mozaika na listech, změna barvy listových žilek, strakatost a deformace listů, redukce růstu. Nekrotická kroužkovitost Viróza
Růže Nádory na kořenech a krčku, těsně nad povrchem půdy. Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens) Bakterióza
Růže Červenofialové ostře ohraničené skvrny na listech, za vysoké vzdušné vlhkosti na rubu špinavě bílý povlak Plíseň růže (Pernospora sparsa Houbový patogen (Častější ve sklenících)
Růže Žlutooranžové skvrny na listech, později na rubu v místě skvrn nejprve žluté, na podzim polštářky spor. Napadené listy předčasně opadávají. Rzivost (Phragmidium mucronátum) Houbový patogen
Růže Moučnatý, bělavý povlak na líci listů, květních stopkách, poupatech i květech, napadená pletiva hnědnou. Padlí (Sphaerotheca pannosa var. Rosae ) Houbový patogen
Růže Černohnědé paprsčité skvrny na listech, které později žloutnou a opadávají. Černá skvrnitost listů (Diplocarpon rosae) Houbový patogen
Růže Tmavé šedohnědé až červenohnědé, někdy fialově lemované skvrny na kůře, kůra zasychá a praská, výhony nad místem napadení krní a odumírají. Korová spála a skvrnitost listů (Phomopsis sp.. Gnomonia sp., Coniothyrium sp.) Houbový patogen
Rybíz Na rubu listů světle až oranžově žlutá ložiska letních spor. Na líci listů světlé skvrny. Rzivost rybízu (Cronartium ribicola) Houbový patogen (Zejména černý rybíz a spory infikují vejmutovky)
Šeřík Moučnatý, bělavý povlak na rubu čepelí a řapících listů, napadená pletiva hnědnou. Padlí šeříku (Oidium syringae) Houbový patogen
Šeřík Chlorotické, částečně i nekrotické čárky a prstence na listech, deformace mladých listů a jejich mozaikovité prosvětlení. Virózy: kroužková strakatost, chlorotická kroužkovitost, bílá motaika šeříku Viróza
Šeřík Všechny listy jsou světleji zbarvené a vadnou. Kůra i dřevo na bázi kmene jsou hnědé. Za vlhkého počasí se objevují hnědé skvrny i na listech. Často je napaden vrcholový pár pupenů, právě rašící květěnství hnědnou a odumírají. Fytoftorové vadnutí (Phytophthora syringae, P. Cactorum) Houbový patogen
Šeřík Koncentricky zónované, popelavě šedé, až 2 cm velké skvrny s hnědým okrajem na listech. Hnědé pletivo zasychá a trhá se. Zasažené výhony vadnou, hnědnou a odumírají. Ascochytová skvrnitost šeříku (Ascochyta syringae) Houbový patogen
Šeřík Rostliny krní a odumírají, na podzim se na bázi kmínku objevují plodnice houby. Kořeny a dřevo báze kmene podléhají bílé hnilobě. Pod kůrou jsou viditelné bílé ploché pláty mycelia nebo černohnědé provazce houby. Václavka (Armillaria spp.) Houbový patogen
Šeřík Pruhovitě hnědá kůra nejmladších výhonů, později tmavne. Výhony zahnívají a lámou se. Skvrny na listech jsou nejprve světlé a vodnaté, vrcholky výhonů a listy hnědnou a zasychají. Bakteriální květní spála a nekróza (Pseudomonas syringae) Bakterióza
Švestka Převážně protažené, znetvořené a ploché plody. V květnu a červnu pokryty bílým porostem houby. Puchrovitost švestky (Taphrina pruni) Houbový patogen
Švestka Žluté skvrny na líci listů, na rubu hnědé až černé polštářky spor rzi. Listy hnědnou a předčasně opadávají. (Škody nevýznamné.) Rzivost švestky (Tranzschelia pruni-spinosae) Houbový patogen (Mezihostitel Sasanka)
Švestka Mírně vkleslé prstencové skvrny na plodech, dužnina načervenalá, gumovitá. Na listech světlé prstencovité skvrny. Šárka (Plum pox virus) Viróza
Třešeň Květy, poději i listy a celé výhony od vrcholu náhle hnědnou a odumírají. Zaschlé listy a květy během léta zůstávají na letorostech, zahnívající plody scvrkávají a vytvářejí mumie. Moniliová spála a hniloba třešně (Monilia fructigena, Monilia laxa) Houbový patogen (Častěji za vlhka)
Třešeň Květy černají a odumíraj, na listech velmi malé skvrny, později pletivo vypadává (dírkovitost). Na deformujících plodech zahnívající tmavé, mírně vkleslé a protažené skvrnky, které mohou praskat. Bakteriální květní spála a korová nekróza (Pseudomonas syringae) Bakterióza (Častěji za vlhka)
Třešeň Nádory na kořenech a kořenovém krčku omezují přísun živin a snižují pevnost dřeva. Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens) Bakterióza
Třezalka Na listech světlé skvrny, později na rubu četné hnědé polštářky spor. Listy se stáčejí vzhůru. Rrzivost (Melamspora hypericorum.) Houbový patogen
Višeň Chlorotické čárky, prstence a mozaika na listech, změna barvy listových žilek, strakatost a deformace listů, redukce růstu. Nekrotická kroužkovitost Viróza
Zimostráz Hnědé polštářky spor na líci listů. Rrzivost (Puccina sp.) Houbový patogen
Zimostráz Výhony odumírají. Odumírání výhonů (Volutea) Bakterióza (Nezbytné laboratorní vyšetření)
Zlatice Hnědé skvrny se světlejším okrajem, později listy a řapíky hnědnou a zasychají. Bakteriální skvrnitost listů (Pseudomonas syringae) Bakterióza
Zlatice Až několika centimetrové nádorky s hrubým rozpraskaným povrchem na výhonech. Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens) Bakterióza
Zlatice Jednostranné vadnutí listů na výhonech, na průřezu letorostů jsou svazky cévní viditelně hnědé (kořeny zdravé). Verticiliové vadnutí (Verticilillium albo atrum) Houbový patogen
JEHLIČNATÉ
Rostliny Příznaky Choroba Druh Poznámka
Mnoho jehličnanů Hniloba kořenů a kmenů. Kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosus) Dřevokazný houbový patogen (Hlavně smrk, jedle, modřín)
Mnoho jehličnanů Hniloba kořenů a kmenů. Václavka obecná (Armillaria mellea) Dřevokazný houbový patogen (Zejména smrk, jedle, borovice, cypřiš, zerav, jalovec, kryptomerie)
Mnoho jehličnanů Hniloba dřeva. Rod ohňovců (Phellinus) Dřevokazný houbový patogen (Spíše hospodářsky významné jehličnany)
Mnoho jehličnanů Hniloba dřeva. Rod trámovek (Gloeophyllum) Dřevokazný houbový patogen (Spíše hospodářsky významné jehličnany)
Mnoho jehličnanů Rozklad dřeva bazální části kmene a kořenů. Kořenovník vrstevnatý II (Phaeolus schweinitzií) Dřevokazný houbový patogen (Hlavně smrk, borovice, jedle, modřín, douglaska)
Rostliny Příznaky Choroba Druh Poznámka
Borovice Napadené jehlice žloutnou, hnědnou a předčasně opadávají. Sypavka borová (Lophodermium pinastrí) Houbový patogen (V hustých porostech, na chudých půdách a vlhčích rocích)
Borovice Rezavění jehlic. Rzivost borovice Mykoplasmóza Pinus sylvestris
Borovice Nádory na větvích, přesycené pryskyřicí, usychání, jehlice červenají až hnědnou. Houba (rod Cronartium) Houbový patogen (Mezihostitel je rybíz)
Cypřiš Vadnutí výhonů, později celých rostlin (matně šedé, později hnědé a zasychají), zahnívání a hnědnutí kořenů od špiček. Fytoftorová hniloba (Phytophothora connamomi) Bakterióza
Cypřiš Žloutnutí, později hnědnutí výhonků. Kabatinové odumírání větví (Kabatina thujae) Houbový patogen (Může být i následkem nedostatku hořčíku)
Douglaska Opadávání jehličí. Skotská sypavka douglasky (Rhabdocline pseudotsuge) Houbový patogen
Jalovec Odumírání hlavních výhonů i jednotlivých větviček. Jehlice hnědnou, později žloutnou. Phomopsisové odumírání větví (Phomopsis juniperovora) Houbový patogen
Jalovec Žloutnutí a odumírání větví (někdy i hlavních). Tmavá ložiska spor viditelná pod lupou. Kabatinové odumírání větví (Kabatina juniperi) Houbový patogen
Jalovec Vřetenovité zduření větví, později na zduřeninách oranžově červené výrůstky spor. Rrzivost (Gymnosporangium clavariaeforme.) Houbový patogen
Jalovec Zduřelé větve, obalené rosolovitou hmotou postupně odumírají. Dvoudomá houba (Gymnosporangium sabinae) Houbový patogen (J. chinensis pfitzeriana)
Jedle Čarověníkové deformace s nádory, kde se větve ulamují. Rez jedlová (Melampsorella caryophyllacearum) Houbový patogen
Smrk Opadávání jehličí. Spad jehlic (Chrysomyxa abietes) Houbový patogen (Smrk pichlavý)
Smrk Kompaktní vzrůst koruny. Růstová nesouměrnost Viróza
Smrk Odumírání kůry. Nekróza kůry (Erwinia cancerogena) Bakterióza
Smrk Chronické odumírání smrků. Žloutenková zakrslost Viróza
Zerav Žloutnutí, později hnědnutí výhonků. Kabatinové odumírání větví (Kabatina thujae) Houbový patogen (Může být i následkem nedostatku hořčíku)
Zerav Hnědnutí jehlic. (Didymascella) Houbový patogen