Zpět na výchozí stránku použití (okrasných dřevin)
Zpět na stránku choroby (okrasných dřevin)
Škůdci okrasných dřevin
Dle: Böhmer, Bernd. Wohanka, Walter. Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny. Praha: Brázda, 2003. ISBN 80-209-0317-8
Pokorný, Vladimír. Jiskra, Karel. Hmyzí škůdci zahradních rostlin, predátoři a paraziti. Praha: Květ, 1996. ISBN 80-85362-20-1
(Tabulka je jen orientační, k určování škůdců je třeba podrobnější popisy s fotografiemi – viz uvedená literatura)

Nález Popis Škodí Ochrana (Vždy rada s prodejci o aktuální nabídce) Pozn.
Mšice Cca 0,5 – 6 mm velcí, málo pohybliví, často okřídlení jedinci nejrůznějších barev. Vyskytují se většinou v koloniích na listech, mladých výhonech, ale i na kůře a dokonce i kořenech nejrůznějších rostlin.Největší výskyt za suchého a teplého počasí, od března do června. Vysáváním rostlinných šťáv, jejich sliny působí svinování, krnění listů a barevné změny nebo tvorbu hálek, přenosem viróz, produkcí lepkavé medovice, jež je živnou půdou pro následné napadení houbovitýmí chorobami. Někdy stačí postřik draselnou solí (Neudosan AF), dále látkami obsahující dimethoate, pirimicarb, pyrethriny, piperonylboxide atd. Na nadzemní části: Pirimor DP, Cymbush 10 DP, Karate 5 EC, Vaztak 10 EC, Lannate 90 WS. Na kořenech granuláty: Basudin 10G, Termik 10 G, Vydate 10 G, Furadan 10 G, Perfektion. Druhy mšic viz odborná literatura
Mšice kryté vlnatými povlaky Jako ostatní mšice. Vážní škůdci, kteří dokáží napadené rostliny často zničit. Jako u ostatních mšic – do postřiků je třeba přidávat smáčedla . Druhy mšic viz odborná literatura
Červci a puklice Málo pohybliví jedinci, krytí štítky a vlnatými výpotky různých tvarů – často oválných, 3 – 6 mm velkých. Zdržují se v různě velkých koloniích na rubové i lícní straně mladých i starších listů i na kůře letorostů. Dlouhým ústním bodcem vysávají rostlinné šťávy, někdy i přímo z cévních svazků. Při malém výskytu stírat denaturovaným lihem, jinak přípravky na bázi minerálních olejů, pod kterými se červci udusí. Tyto oleje ovšem škodí i rostlinám ucpáváním průduchů a nemohou se aplikovat na přímém slunci. Přípravky Ultracid 40 WP, Anthio 33, granuláty Temik 10 G, Vydate 10 g, Furadan 10g (Přidat smáčedlo Citowet nebo kapku Jaru na nádobí.) Druhy červců viz odborná literatura
Třásněnky Skrytě a v koloniích žijící hmyz velikosti cca 1 – 2 mm, mají rády sucho a teplo. Největší výskyt během sklizně obilí. Poznávacím znakem jsou třásnité okraje křídel a černé lesklé kapičky trusu. Vysáváním šťáv působí veliké škody. Listy žloutnou a zesvětlávají. Přípravky: Actelic 50 EC, Lannate 90 WS, Ambush 25 DP, Cymbush 10 DP, Decis 2,5 EC, Karate 5 EC, Nurelle D, Pyrenax 48 EC.
Mery Larvy připomínající větší mšice. Vysáváním šťáv, tvorbou medovice (následně černí). Listy a letorosty krní a znetvořují. V zimě Arborol M, Nitrosan, z jara Oleoekalux, za vegetace Anthio 33, Mavrik 2 E, Ambush 25 EC.
Molice Kolonie bílých pohyblivých motýků cca 2 mm. Vysáváním šťáv, tvorbou medovice (následně černí). Velmi obtížný škůdce. Žluté lepivé desky, roztok 2g mýdla v 1l vody. Na vývojová stádia přípravek Applaud 25 WP, na dospělce Lannate 90 WS, Ambudh 25 EC, Cymbush 10DP, Talstar 10 EC - používají se ve směsích s Applaudem 25 WC. Převážně škodí v uzavřených prostorách (skleníky), při suchém a horkém létě se přemnoží i venku.
Housenky Larvy nočních i denních motýlů, nejrůznějších velikostí, barev, někdy s ochlupením. Válcovitá a článkovitá těla mají tři páry hrudních nožek a po páru panožek na článku. Často aktivní jen v noci. Důležitá skupina - obaleči. Okusy listů a výhonků (často holožír). Někdy žijí v pupenech, prýtech, plodech nebo kořenech nebo i mezi pokožkami listů (klíněnky). Škody bývají veliké, někdy kalamitních rozměrů, zejména v blízkosti monokulturních lesů. V okrasných zahradách (bez monokultur) často postačí budka pro pár sýkorek, které spotřebují 30 kg housenek za sezonu. Malé kolonie housenek někdy stačí obrat. Přípravky: Cymbush 10 DP, Decis 2,5 EC, Vaztak 10 EC, Karate 5 EC, Marvik 25 EC, Talstar 10 EC, Dimilin 25 DP a 48 SC, Dipel, Biobit WP. Druhy housenek viz odborná literatura
Larvy blanokřídlých – housenice, pilatky aj. Mohou být beznohé (parazitické a často užitečné) nebo s třemi páry hrudních nožek a panožkami. Tito (housenice) se od housenek liší počtem panožek – housenky 2 – 5 párů a minimálně dva články zadečku bez panožek, housenice jen jeden. Zejména housenice, pilatky a ploskohřbetky – požerem listů (někdy holožír) a výhonků (chodbičky). Přípravky jako u housenek, plus Anthio 33, Dimecron 50, Phosdrin 24 EC, Ultracid WP, Zolone EC. Mezi blanokřídlé patří i mravenci, vosy, včely čmeláci, lumčíci apod. Druhy škodlivých housenic viz odborná literatura
Larvy dvoukřídlých (much) Většinou malé larvičky (červíci) 1 – 10 mm, avšak někdy až 20 mm. Žijí většinou uvnitř rostlin, v plodech, výhonech, kořenech, květech, hlízách i cibulích, často si vytvářejí hálky. Vrtáním v pletivech poškozují rostliny, velmi často plody. Nejznámější jsou: bejlomorky, pestřenky, vrtule, květilky. Ochrana je komplikovaná, napadené a poškozené části rostlin je třeba likvidovat. Přípravky: Amthio 33, Cymbhus 10DP, Decis 2,5 EC, Phosdrin 24 EC. Některé jsou dravé nebo parazitující – pro nás užitečné. Druhy larev viz odborná literatura
Svilušky a roztoči Většinou jen cca 0,5 mm velcí pavoučci, jejichž kolonie jsou při přemnožení v suchých letech významnými škůdci. Často je prozradí jemné pavučinky na rubu listů. Sají na listech, které zesvětlí a žloutnou. Při mírném napadení může postačit omývání listů. Silně napadené části rostlin je třeba odstranit. Ošetření podobně jako mšice a puklice. Zásahy musí být opakované.
Háďátka Mikroskopičtí živočichové žijící v rostlinných pletivech (a v půdě). Sají rostlinné šťávy, pletiva jsou znetvořena, krní a při velkém výskytu odumírají celé nebo jejich části Chemické přípravky nebývají pro zahrádkáře dostupné. Ochrana spočívá v prevenci. Výsadba afrikánů pomáhá snížit jejich výskyt v půdě, napadené rostliny nebo jejich části je třeba likvidovat, snížit zálivku (zejména ovlhčování listů), nerozmnožovat vegetativně napadené rostliny.
Plži Působí zejména v noci a deštivém počasí, prozradí je stopy slzu. Okusují měkké části rostlin a plody. Snížení vlhkosti, lapače (desky položené na půdu, pod které se rádi ukrývají, pro malé druhy rozkrojené brambory), sběr za tmy, posyp půdy popelem, pískem nebo pilinami. Přípravky na bázi suchého lihu a otrub.
Plštice Vlhkomilný a noční hmyz se zploštělým tělem, různých barev o velikosti cca 8 – 15 mm. Požerky na koříncích, pupenech, květech, listech a dalších měkkých částech rostlin. Ambush 25 EC a 25 DP, Cymbush 10 DP, Decis 2,5 EP, Vaztak 10 EC, Karate 5 EC, Talstar 10 EC, Actellic 50 EC, Zolone EC.
Brouci Počet druhů a jejich vzhled je velmi obsáhlý a rozdílný - viz odborná literatura Požerky na nadzemních částech rostlin. Nejznámější: listokazi, zobonosky, listopasové, květopasové, nosatci, dřepčíci. Actelic, Ambush 25 DP, Cymbush,10 DP, Decis 2,5 EC, Dimecron 50, Furadan 350 F, Karate 5 EC, Talstar 10 EC, Ripcord 20 EC, Zolone EC.
Larvy brouků Počet druhů a jejich vzhled je velmi obsáhlý a rozdílný - viz odborná literatura Požerky na kořenech rostlin a krčcích stonků (kmenů). Známější: ponravy chrousta, drátovci (kovařík). Přípravky: v zálivce - Actelic 50 EC, Basudin 60 EC, Furadan 350 F, Vydate L. Granuláty zapravené k balu a krčku - Dursban 5 G, Dursban 10 G, Dyfonate 10 G, Furadan 10 G, Vydate 10 G.