Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Úvodní stránka vyhledávání okrasných dřevin

Knihy Stránky jsou čistě teoretické - dřeviny neprodáváme. Seznamy obchodníků jsou na stránce Prodejci
"The pages are strictly theoretical - no plants for sale. The lists of dealers are on page Prodejci (dealer)

Databáze je ve zkušebním provozu, zatím nejsou všechny údaje doplněny, více na stránce Poznámky

Velkými písmeny jsou psány sadovnicky významné rody, řazení je podle latinských názvů - pro některé rody a druhy česká jména neexistují, často nejsou ustálena.

Obsah:

Vyhledávání postupné od úrovně čeledí - na rody (s popisy), druhy, kultivary a jejich fotografie, tam kde jsou k dispozici

Vyhledávání postupné od úrovně rodů - 1. úroveň přehledu rodů lze zobrazit také v řazení českém

Vyhledávání dle názvů - včetně synonym - synonyma uvedena u jehličnatých, u listnatých zatím jen: Abelia až Actinidia

Vyhledávání dle vlastností a způsobů použití Dřeviny vhodné do živých plotů, jako větrolamy, dosahující určité výšky, do skalek, na neplodné půdy a dalších 22 možností... (připravujeme vyhledávání dle nároků dřevin)

Vyhledávání ve Fotogalerii pomocí názvů nebo jejich částí - uvedeny jsou i některé kultivary, které zatím chybí v databázi

© VIA MM   Aktualizace: 2.08.2005 Návštěv: