Logo a nadpis: Okrasné dřeviny
Kontejner s borovicí

Množení dřevin

Množení dřevin je sice velmi obsáhlý a složitý obor, ale v následujících řádcích se pokusíme o jednoduchý návod pro ty z Vás, kteří by si chtěli namnožit keřík ze sousedovy zahrádky a nechtějí proto hned nakupovat "učené" knihy. Při rozmnožování řízkováním je třeba brát v úvahu skutečnost, že zejména jehličnany z řízků mohou mít někdy poněkud jiný tvar (snaha růst spíše do šířky).
Na naší diskuzní stránce přivítáme Vaše názory, připomínky a náměty k obsahu, rozsahu a srozumitelnosti jednotlivých kapitol.
Vážnější zájemci si jistě prostudují bohatou odbornou literaturu. Srozumitelné a obsažné jsou například publikace: Vilém Walter - Rozmnožování okrasných stromů a keřů - SZN 1978 (2. vyd. Brázda 2001) nebo Andreas Bärtels - Rozmnožování dřevin - SZN 1988.

Obsah:
xxx Dělením kopčením, hřížením
Řízkováním letními, dřevitými, vzdušnými a kořenovými řízky
Štěpováním (roubováním, očkováním, podnože, rouby, očka, postupy)
Semeny (sklizeň, úpravy a výsevy semen)

Přehled použitých tabulek:
Tabulka1 Řízkování letními řízky
Tabulka2 Řízkování dřevitými řízky
Tabulka3 Dřeviny podle způsobu množení (dělením, odkopky, výmladky, hřížením, kořenovými řízky)
Tabulka4 Doby uchování klíčivosti a trvání klíčivosti semen dřevin
Tabulka5 Orientační doby sběru semen, způsoby jejich ošetření a výsevů
Tabulka6 Způsoby a doby štěpování dřevin - podnože
Tabulka7 Mezinárodní znaky pro množené dřeviny (Tato tabulka již v dalším textu není použita.)

© VIA MM   Aktualizace: 6.07.2005 Návštěv: