Zpět na úvodní stránku množení
Mezinárodní znaky pro množené dřeviny
( Dle: WALTER, Vilém. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0268-6)


1 / 0 Jednoletý semenáč nepřesazovaný
2 / 0 Cvouletý semenáč nepřesazovaný
1 / 1 Dvouletý semenáč přesazovaný
1 / 2 nebo 2 / 1 Tříletý semenáč přesazovaný
1 / 3 nebo 2 / 2 Čtyřletý semenáč přesazovaný
1 X 0 Jednoletý semenáč za zelena přepichovaný
1 – 0 Semenáč podřezávaný


0 / 1 / 0 Jednoletý řízkovanec letní
0 / 2 / 0 Dvouletý řízkovanec letní
0 / 1 X 0 Jednoletý řízkovanec za zelena přesazovaný
0 / 1 / 1 Dvouletý letní, přesazovaný
0 / 1 / 2 Tříletý letní, přesazovaný
0 / 1 Jednoletý řízkovanec dřevitý
0 / 2 Dvouletý řízkovanec dřevitý


X / 1 / 0 Jednoletý štěpovanec
X / 2 / 0 Dvouletý štěpovanec
X / 1 / 1 Dvouletý štěpovanec přesazovaný


-1 / 0 Jednoletý hříženec, oddělek atd.
-2 / 0 Dvouletý hříženec, oddělek atd.
-1 / 1 Dvouletý hříženec přesazovaný


WB Mezinárodní značka pro čarověník