Zpět na úvodní stránku množení
Zpět na stránku generativní množení
Orientační doby sběru semen, způsob jejich ošetření a výsevu
Podle: BÄRTELES, Andreas. Rozmnožování dřevin. Praha: SZN, 1988
Listnaté:
Doba sklizně Ošetření Výsev
Akantopanax Acanthopanax - 4 – 6 měs. stratifikace III – IV
(peckoviny) Prunus (většina) VI – VIII 3 – 5 měs. stratifikace III – IV
Aaktinidie (Kiwi) Actinidia - suché uskladnění III – IV
Akát Robinia XI – XII suché uskladnění V
Akébie pětilistá Akebia quinata VIII – IX 3 – 4 měs. stratifikace X nebo III – IV
Ambroň Liquidambar XI – XII 1 – 3 měs. stratifikace IV – V
Bělas Chionanthus - až 2 roky stratifikace III – IV
Bez Sambucus VIII – X 5 – 6 měs. stratifikace III – IV
Blahokeř Clerodendrum - suché uskladnění -
Brslen Euonymus IX – X 2 – 4 měs. stratifikace X – XI nebo III – IV
Břestovec Celtis XI – XII 2 – 3 měs. stratifikace po sklizni nebo III – IV
Bříza Betula (většina) - suché uskladnění III – IV
Buk Fagus X Vlhké a chladně usklad. IV
Cesmína Ilex XI 1 – 2 roky stratifikace po sklizni nebo III – IV
Čilimník Cytisus - suché uskladnění V
Čimišník Caragana VII – VIII suché uskladnění V
Dřezovec Gleditsia XI – XII 3 měs. stratifikace V
Dřín (květnatý, svída jap.) Cornus (florida, cousa) VIII – X 4 – 8 měs. stratifikace IV – V
Dřín (obecný, svída kv.) Cornus (mas, sanq.,am.) VIII – X 4 – 6 měs. stratifikace X – XI nebo III
Dřišťál Berberis (většina) X – XII 4 – 6 měs. stratifikace III – IV
Dub Quercus (většina) X – XI Vlhké a chladně usklad. XI nebo IV – V
Habr Carpinus (většina) - 4 – 6 měs. stratifikace X – XI nebo II – III
Habrovec Ostrya IX 5 – 7 měs. stratifikace IV – V
Halézie Halesia X – XI 4 – 5 měs. stratifikace III – IV
Hlodáš Ulex VIII – X suché uskladnění V
Hloh Crataegus IX – XI 4 – 6 měs. stratifikace po sklizni nebo III
Hlošina Elaeagnus IX – XI 3 – 18 měs. stratifikace IV – XI
Ibišek Hibiscus - suché uskladnění IV
Jasan Fraxinus X – XI 2 – 6 měs. stratifikace X nebo III – IV
Javor babyka Acer campestre IX – XI 4 – 6 měs. stratifikace III – IV
Javor stříbrný Acer saccharinum V – VI 0 Ihned po sklizni
Javory Acer (většina) X – XI 3 – 4 měs. stratifikace III – IV
Jerlín Sophora XI – I suché uskladnění V
Jeřáb Sorbus (většina) IX – X 4 – 6 měs. stratifikace IV
Jilm Ulmus (většina) V – VI 0 Ihned po sklizni
Jilm evropský Ulmus europ. VIII – X suché uskladnění V – VI
Jírovec Aesculus (většina) X – XI vlhké a chladné uskladnění po sklizni nebo III – IV
Kalina Viburnum IX – XII 3 – 12 měs. stratifikace IV – V
Kaštanovník Castanea X – XI 2 – 3 měs. stratifikace po sklizni nebo II
Katalpa Catalpa XII – II suché uskladnění III – IV
Kdoulovec Chaenomeles X – XII 2 – 3 měs. stratifikace po sklizni nebo II – III
Klokoč Staphylea X – XI 18 měs. stratifikace IV – V
Korkovník Phellodendron X – XI 5 – 6 měs. stratifikace IV – V
Kručinka Genista X – XI suché uskladnění V
Křehokvětec Cladrastis X – XII suché uskladnění V
Křídlatec Ptelea X – XII 3 – 4 měs. stratifikace XI nebo III – IV
Kustovnice Lycium X – XII 0 III – IV
Liliovník Liriodendron X – XI 5 – 6 měsíců stratifikace IV
Lípa Tilia X – XI 5 – 6 měs. stratifikace III – IV
Lýkovec Daphne mez. VII 10 – 20 měs. stratifikace po sklizni nebo III – IV
Mahonie Mahonia VII – VIII 8 – 10 měs. stratifikace VIII nebo III – IV
Moruše Morus X – XI 4 – 6 měs. stratifikace III – IV
Muchovník Amelanchier (většina) VII – VIII 3 – 4 měs. stratifikace III – IV
Nahokvětec Gymnocladus XI – I suché uskladnění V
Netvařec Amorpha fruticosa X – I suché uskladnění IV – V
Olše Alnus (většina) X – XII suché uskladnění III – IV
Ořech Juglans X 5 – 6 měs. stratifikace IV – V
Ořechovec Carya - 4 – 6 měs. stratifikace -
Ostružiník (maliník) Rubus VIII – X 4 – 6 měs. stratifikace III – IV
Pajasan Ailanthus X – XII 2 – 3 měs. stratifikace po sklizni nebo III – IV
Paořech Pterocarya XI – XII 3 - 4 měs. stratifikace IV – V
Paulovnie Paulownia XI – XII suché uskladnění III – IV
Pieris Pieris XI – XII 0 po sklizni nebo I
Plamének Clematis X – XII suché uskladnění III – IV
Platan Platanus II – III 2 – 3 měs. stratifikace V – VI
Podražec velkolistý Aristolochia macro. - suché uskladnění IV
Ptačí zob Ligustrum vul. X – XII 2 – 3 měs. stratifikace X nebo III – IV
Rakytník Hippophae VIII – IX 3 měs. stratifikace IV – V
Ruj Cotinus VIII – IX 5 – 7 měs. stratifikace III – IV
Růže Rosa (botan.) VIII – XI 4 – 18 měs. stratifikace III – IV
Růžovec Rhodotypos X – XII 2 – 3 měs. stratifikace VIII nebo III – IV
Řešetlák Rhamnus VIII – X 5 – 7 měs. stratifikace XI nebo III – IV
Sazaník plodný Calycanthus fert. X – XI 4 – 6 měs. stratifikace po sklizni – XI nebo IV
Skalník Cotoneaster (většina) VIII – X (XI) 4 – 18 měs. stratifikace III – IV
Sturač Styrax XI – XII 18 – 24 měs. stratifikace III – IV
Sturačník Pterostyrax X – XI 3 - 4 měs. stratifikace IV – V
Svída Cornus (ostatní) VIII – X 4 – 6 měs. stratifikace III – IV
Svída Cornus (avel., colurn.) VIII – X 5 – 7 měs. stratifikace X – XI nebo III
Šácholan Magnolia X – XI 5 – 6 měsíců stratifikace IV – V
Šeřík Syringa XI – II 2 – 3 měs. stratifikace III – IV
Škumpa Rhus X – XI suché uskladnění III – IV
Štědřenec Laburnum X – XII suché uskladnění V
Tavola Physocarpus - suché uskladnění IV – V
Tavolníkovec Sorbaria IX – X suché uskladnění IV – V
Temnoplodec Aronia - 4 – 6 měs. stratifikace X nebo III
Tupela Nyssa XI 0 Ihned po sklizni
Vilín Hamamelis X – XI 18 měs. stratifikace III – IV
Vřes obecný Calluna vulgaris VIII – IX 0 po sklizni – IX
Zimokeř Celastrus X – XI 4 – 6 měs. stratifikace IV – V
Zimolez Lonicera (většina) X – XII 4 – 5 měs. stratifikace III – IV
Zmarilka Cercic - suché uskladnění III – IV
Zmarličník Cercidiphyllum XI – XII suché uskladnění III – IV
Zploděr Ceanothus - 18 měs. stratifikace IV
Žanovec Colutea X – XI suché uskladnění V
Jehličnaté:
Doba sklizně Ošetření Výsev

Borovice Pinus ayacahuite - 1 – 3 měs. stratifikace III – IV
Borovice Pinus halepensis - 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice Banksova Pinus banxiana IX 1 – 3 měs. stratifikace III – IV
Borovice černá Pinus nigra XI – II suché uskladnění III – IV
Borovice drobnokvětá Pinus parviflora X – XI 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice hustokvětá Pinus densiflora - 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice Jeffreyova Pinus jeffreyi XI suché uskladnění III – IV
Borovice kleč Pinus mugo XI – I suché uskladnění III – IV
Borovice korejská Pinus coraiensis IX – X 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice Lambertova Pinus lambertiana - 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice lesní Pinus sylvestris XI – II suché uskladnění III – IV
Borovice limba Pinus cembra XI – II 3 měs. stratifikace III – IV
Borovice ohebná Pinus flexilis - 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice osinatá Pinus aristata IX – XI suché uskladnění III – IV
Borovice pohorská Pinus monticola - 3 měs. stratifikace III – IV
Borovice pokroucebná Pinus contorta IX – X suché uskladnění III – IV
Borovice rumelská Pinus peuce IX 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice těžká Pinus ponderosa VIII – IX suché uskladnění III – IV
Borovice Thunbergova Pinus thurbengiana - 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice tuhá Pinus rigida - 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice vejmutovka Pinus strobus IX 1 měs. stratifikace III – IV
Borovice Walichova Pinus wallichiana IX – X 1 měs. stratifikace III – IV
Cedr Cedrus III - IV suché uskladnění IV – V
Cypřišek Chamaecyparis ostatní - suché uskladnění IV – V
Cypřišek Lawsonův Chamaecyparis laws. VIII – IX suché uskladnění IV – V
Cypřišek nutkajský Chamaecyparis nootk. III – IV 12 měs. stratifikace IV – V
Douglaska Pseudotsuga VIII – IX stratifikace (?) XI nebo II – III
Hlavotis Cephalotaxus - 3 - 4 měs. stratifikace IV – V
Jalovec obecný Juniperus comun. VIII – XI 6 – 18 měs. stratifikace III – IV
Jalovec tuhý Juniperus rig. - 6 – 18 měs. stratifikace III – IV
Jalovec viržinský Juniperus virg. XI – XII 6 – 18 měs. stratifikace III – IV
Jedle Abies IX – X suché uskladnění V
Jedlovec Tsuga X – XII 2 – 4 měs. stratifikace X – XI nebo III – IV
Jinan Ginkgo X – XII 15 – 18 měs. stratifikace IV
Kryptomeria Cryptomeria - suché uskladnění III – IV
Metasekvoje Metasequoia - suché uskladnění II – III
Modřín Larix (ostatní) X 1 měs. stratifikace IV – V
Modřín Kaempferův Larix kaempf. X – XII 1 měs. stratifikace IV – V
Pajehličník Sciadopsis - 0 III – IV
Pamodřín Pseudolarix - 0 III – IV
Pazerav Calocedrus IX – X suché uskladnění IV – V
Sekvojovec Sequoiadendron - suché uskladnění IV
Smrk Picea (většina) XI – XII 1 měs. stratifikace III – IV
Smrk bílý Picea glauca IX – X 1 měs. stratifikace III – IV
Smrk pichlavý Picea pungens VIII – IX 1 měs. stratifikace III – IV
Smrk sitka Picea sitchensis IX – X 1 měs. stratifikace III – IV
Tis Taxus VIII – X 12 – 18 měs. stratifikace IX – XI nebo III
Tisovec Taxodium X – XI 1 – 2 měs. stratifikace III – IV
Zerav (Tůje) Thuja IX – X 1 – 2 měs. stratifikace IV – V