Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Množení dřevin dělením, kopčením, hřížením

Druhy, které mají schopnost vytvářet adventivní kořeny, lze dělením, kopčením a hřížením i kořenovými řízky množit poměrně snadno.

I. Dělení a kopčení

Vyjmutím z půdy a "roztrháním" nebo rozřezáním mateřského keře anebo odkrojením rýčem získáme několik sazenic k dalšímu pěstování (maliny).
Alternativou je obnažení výhonků (výmladků) vyrážejících z kořenů nebo z kořenového krčku (majících již dostatek vlastních kořenů) a jejich odříznutí (odkopky švestek a slív).
Přechodným způsobem mezi kopčením a hřížením je prosypávání celých keříků (vřesovištní dřevinky) lehčí zeminou a po zakořenění "roztrhání" na jednotlivé zakořeněné letorosty. Kopčení se provádí obdobně - přihrnováním lehčí zeminy k mladým letorostům větších keřů, které pak po zakořenění zase obnažíme a od mateční rostliny oddělíme (obrázek 6). Vhodné druhy viz. tabulka 3. Více se rozepisovat o těchto prastarých a běžně používaných způsobech asi nemá význam.

II. Hřížení

Je-li to možné, připravíme mateční rostlinu již rok předem - silnějším seříznutím a mírným zvýšením dávek dusíku. Cílem je vypěstování dostatečně dlouhých výhonů.
Hřížení spočívá v ohnutí vhodného (většinou jednoletého) výhonu mateřské rostliny (co nejmenší oblouk) a "potopení" jeho části (nebo celého výhonu) do půdy. Až do zakořenění je výhon spojen s mateřskou rostlinou. Půda nemá být těžká ani příliš vysýchavá, výhodné je mírně zvýšit její "kyselost" (Ph).
Používáme různé alternativy. Výhon z jara potopíme v jednom nebo několika místech (vlnovité hřížení) anebo jej zahrneme celý. V přihrnutých bodech je možno letorost přiháčkovat nebo zatížit kamenem, pro podporu kořenění narušit kůru, přiškrtit měděným drátem, či výhon nalomit. Lze také letorost zakořeňovat přímo do nádoby apod. (obrázek 7).
Seříznutím ostatních (nepohřížených) výhonů mateční rostliny lze podpořit tok asimilátů a živin do pohřížené části. Pro usměrnění tohoto toku do míst žádoucího kořenění je také vhodné omezování výhonků na oblouku hříženého letorostu. Vhodné druhy viz. tabulka 3.
Kořenění trvá jedno - výjimečně dvě (magnolie) - vegetační období. Po zakořenění výhon oddělíme nebo rozřežeme na části a řezem upravíme (obrázek 8).

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 6.07.2005 Návštěv: